Albrecht H., PP i pruskie archiwum w Królewcu

Anonymous_Sigismund_Augustus.jpg

Niezawodna Pink Panther ostatnio przypomniała nam bardzo ożywione kontakty wielu dworzan naszego nieszczęsnego króla Zygmunta Augusta z Albrechtem Hohenzollernem. Jak to jest, że od 500 lat tzw. polscy historycy nie zdobyli się na opublikowanie i przetłumaczenie choćby małej części olbrzymiej a ciągle zachowanej korespondencji z Pruskiego Archiwum w Królewcu? Są tam np. 178 listy z lat 1548-68 do samego Albrechta (i 108 od niego!) owego Erharda von Kunheim, sekretarza królowej Katarzyny i szwagra Luterówny, o którym to napisała PP. (NB. Albrecht 6. kwietnia 1541 zwrócił się był do Mikołaja Kopernika z pisemną prośbą, w jego 69. roku życia, o „interwencję medyczną” ws. śmiertelnie wówczas chorego starszego brata owego Erharda).

Naszym tzw. historykom nie chciało się nawet przetłumaczyć z niemieckiego na polski wydanych przez Adalberta Bezzenbergera w latach 1904-21 pt. Die Berichte und Briefe des Rats und Gesandten Herzog Albrechts von Preußen Asverus von Brandt nebst den an ihn ergangenen Schreiben in dem Kgl. Staatsarchiv zu Königsberg, (bardzo) licznych listów wymienionych pomiędzy Albrechtem i niejakim Asverusem von Brandt, który to odegrał był bardzo dużą rolę na dworze Zygmunta Augusta, ale o nim z kolei można poczytać tylko w… estońskiej wiki. (Pomimo tej oto pozycji w bibliografii tamże: prof. dr hab. Jacek Wijaczka: Asverus von Brandt (1509 – 1559). Życie i działalność dyplomatyczna w służbie księcia Albrechta pruskiego, Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego 1996.)

Zresztą, być może nawet jakieś bardzo ciekawe listy leżą sobie w olsztyńskim archiwum, ale kto tam to wie?

Z mojej strony, do owego Erharda dorzuciłbym także ochmistrza Katarzyny – Gabriela Tarło – ur. najprawdopodobniej jeszcze w XV w., zm. w 1565, herbu Topór, syna Stanisława Tarło i Małgorzaty Magiery herbu Szeliga. Na dworze królewskim Gabriel pojawia się późno, bo dopiero w 1530, wraz z koronacją vivente rege Zygmunta Augusta. Od początku jest w ścisłym kontakcie z Albrechtem na którego dworze najprawdopodobniej przedtem przebywał – ba, znany był z tego iż aktywnie promował pruski dwór i polecał tam młodych polskich szlachciców. Z kolei, na dworze Zygmunta Augusta od początku był jego najbliższym „powiernikiem w sprawach domowych i pruskich”. Ochmistrzem Katarzyny został w 1553.

Wprawdzie „całe życie bezżenny”, ale za to jego dwaj bratankowie,  Jan-sekretarz królewski od 1556 i Mikołaj, to znani i aktywni heretycy, kalwiniści, przy czym ów Mikołaj to był zarówno sekretarz królewski jak i podczaszy królowej Barbary… W pruskim archiwum znajduje się 54 listów Gabriela do Albrechta z lat 1534-47 oraz 202 listów z lat 1548-65 wraz z 196 listami od Albrechta. Listy te nigdy nie były ani opublikowane**, ani tym bardziej przetłumaczone na język polski…

Na zakończenie trzeba dodać, że do tej pory także nie opublikowano KILKUSET listów wymienionych pomiędzy Zygmuntem Augustem i Albrechtem, ani tych pomiędzy królową Katarzyną i Albrechtem.

Dalszy ciąg – TUTAJ

___

**) Poprawka: listy opublikowała K. Lanckorońska, ale na ich opracowanie i tłumaczenie ciągle czekamy…

Reklamy

3 myśli na temat “Albrecht H., PP i pruskie archiwum w Królewcu”

Możliwość komentowania jest wyłączona.