Casanova i mroczne tajemnice Czartoryskich

Giacomo Casanova „w 1785 zatrudnił się jako bibliotekarz na zamku Dux (dzisiaj Duchcov) w północno-zachodnich Czechach, należącym do współmasona [i kabalisty], hrabiego Karla von Waldsteina. …W 1787 roku podczas pobytu w Pradze poznał Mozarta (również masona) i korzystając ze swojego doświadczenia w podbojach miłosnych pomógł libreciście Mozarta, Lorenzo Da Pontemu stworzyć tytułową postać opery Don Giovanni. Zgodnie z legendą był na premierze tej opery. …

Najważniejszym dziełem Casanovy jest Historia mojego życia, spisywana w Dux od roku 1790. …Casanova przekazał na łożu śmierci Historię mojego życia i trzy inne rękopisy zięciowi swojej siostry, Carlo Angioliniemu, którego syn, również noszący imię Carlo, sprzedał je w 1821 roku Friedrichowi Arnoldowi Brockhausowi. W 1826 roku nakładem Brockhausa ukazały się Pamiętniki, [czyli] jej wersja przerobiona przez Jeana Laforgue, który cenzurował sceny erotyczne i przeinaczał poglądy Casanovy, chrześcijanina i zwolennika ancien régime’u, w duchu antyklerykalnym i prorewolucyjnym. Była to jedyna wersja dostępna ogółowi aż do roku 1960… Francuska Biblioteka Narodowa nabyła rękopis Historii mojego życia [Histoire de ma vie]. Dzieło można czytać w Internecie. …Historia mojego życia doczekała się tylko częściowych przekładów polskich**. ”

Jego tam wspomnienie z prawie rocznego pobytu w Polsce zawiera wiele bardzo, bardzo ciekawych informacji. Pod koniec października 1765 Casanova pojawił się w Warszawie i pierwsze kroki skierował do znanego nam dobrze generała Adama Kazimierza Czartoryskiego, którego notabene ciotka Eleonora była z owych Waldsteinów…

CDN

___

**) Z kolei, Dzieje niepokojów w Polsce („Istoria delle turbolenze della Polonia dalla morte di Elisabetta Petrowna fino alla pace fra la Russia e la Porta Ottomana in cui si trovano tutti gli avvenimenti cagioni della rivoluzione di quel regno”), 2 tomy, Gorycja 1774 – to „dogłębny opis wydarzeń z lat 1764–1770”, NIGDY nie wydany po polsku, nawet we fragmentach…

Reklamy

2 myśli na temat “Casanova i mroczne tajemnice Czartoryskich”

Możliwość komentowania jest wyłączona.