Mesjasze, kabała i rewolucje jak w banku

Tak się jakoś składa w historii nowoczesnej Europy, iż dość regularnie, mniej więcej co 100 lat pojawiają się głośni mesjasze i wybuchają wielkie rewolucje. Zaczęło się od znanego nam już bardzo dobrze kabalisty Messaneha ben Israel oraz od słynnego Szabetaja Cewiego, hebr. שבתי צבי ur. 1 sierpnia 1626 w Smyrnie, będącej wówczas bardzo ważnym centrum handlu lewantyńskiego. Jego ojciec Mordechaj był handlarzem drobiu (?) i dorobił się majątku będąc przedstawicielem angielskiego domu handlowego

W rodzinnej Smyrnie pobierał naukę Talmudu, ale nigdy nie osiągnął w niej biegłości. Zajął się za to kabałą, zwłaszcza kabałą praktyczną w wydaniu Izaaka Lurii. Prezentował typ religijności mistycznej, ekstatycznej. Niektórzy badacze dopatrują się w jego zachowaniach znamion choroby psychicznej [opium?]. W 1648 roku w Smyrnie ogłosił się mesjaszem. Już wtedy posiadał grupę zwolenników.

Zadziwiające, iż w tym samym 1648 roku wybucha tzw. powstanie Chmielnickiego oraz zwycięża rewolucja w Anglii, a Messaneh ben Israel pisze swoje mesjanistyczne teksty w Amsterdamie i śle potem listy do Cromwella…

Szabetaj „18 lat przebywał poza Smyrną, głównie w Salonikach, Konstantynopolu i Kairze. W owym czasie bliżej zapoznał się z islamskim mistycyzmem sufich i chrześcijaństwem.” Mało tego – około 1663 jego żoną zostaje Sara z Amsterdamu, ponoć osierocona w czasie kozackich rzezi i wychowana w klasztorze:

Another event helped spread Sabbatai’s fame in the Jewish world of the time in the course of his second stay in Cairo. During the Chmielnicki massacres in Poland, a Jewish orphan girl named Sarah, about six years old, was found by Christians and sent to a convent for care. After ten years, she escaped (through a miracle she claimed), and made her way to Amsterdam. Some years later she went to Livorno where, according to reports, she led a life of prostitution. She also conceived the notion that she was to become the bride of the Messiah, who was soon to appear.

When the report of Sarah’s adventures reached Cairo, Sabbatai claimed that such a consort had been promised to him in a dream because he, as the Messiah, was bound to fall in love with an unchaste woman. He reportedly sent messengers to Livorno to bring Sarah to him, and they were married at Halabi’s house. Her beauty and eccentricity reportedly helped him gain new followers. Through her a new romantic and licentious element entered Sabbatai’s career. Even the overturning of her past scandalous life was seen by Sabbatai’s followers as additional confirmation of his messiahship, following the biblical story of the prophet Hosea, who had also been commanded to take a „wife of whoredom” as the first symbolic act of his calling.

„W 1665 r. związał się z kabalistą Natanem z Gazy, który uroczyście w synagodze potwierdził jego mandat mesjański. On też pełnił najważniejszą rolę w otoczeniu Szabetaja, jako swego rodzaju prorok mesjasza. Datę zbawienia wyznaczył Szabetaj na rok 1666. W lutym tego roku aresztowano go na podstawie donosu i osadzono w twierdzy Gallipoli. 16 września podczas audiencji na dworze sułtana, której szczegółów nie znamy, przeszedł na islam. Tolerancja za strony władz osmańskich się skończyła, gdy zaczął szerzyć swą synkretyczną doktrynę wśród muzułmanów. W 1673 roku został, na podstawie donosu, ponownie aresztowany i osadzony w twierdzy Dulcigno, gdzie przebywał do końca życia i gdzie zmarł [w 1676].”

Kiedy ów pierwszy donos na Szabetaja złożył u sułtana niejaki Nehemiasz ze Lwowa (NEHEMIAH HA-KOHEN), to sława mesjasza ze Smyrny sięgnęła zenitu:

The Jews of Hamburg and Amsterdam learned of the events in Smyrna from trustworthy Christians. Henry Oldenburg (notabene, kolega m.in. S. Hartliba), a distinguished German savant who became the first secretary of the Royal Society, wrote to Baruch Spinoza: „All the world here is talking of a rumour of the return of the Israelites … to their own country. … Should the news be confirmed, it may bring about a revolution in all things.

Sabbatai’s followers included many prominent rabbis, such as Isaac Aboab da Fonseca, Moses Raphael de Aguilar, Moses Galante, Moses Zacuto, and the above-mentioned Hayyim Benveniste. Dionysius Musaphia, an adherent of Spinoza, likewise became a follower. People spread fantastic reports, which were widely believed. For example, it was said, „In the north of Scotland a ship had appeared with silken sails and ropes, manned by sailors who spoke Hebrew. The flag bore the inscription ‚The Twelve Tribes of Israel’.” The Jewish community of Avignon, France prepared to emigrate to the new kingdom in the spring of 1666.”

W 1666 nie nastąpiło zbawienie świata, ale za to spłonął Londyn („Here by permission of heaven, hell broke loose upon this Protestant city…..the most dreadful Burning of this City; begun and carried on by the treachery and malice of the Popish faction…Popish frenzy which wrought such horrors, is not yet quenched…„), a Szabetaj dokonał konwersji na islam wraz z 300 rodzinami dając początek donmeńczykom czyli krypto-Żydom Donmeh aka Dönmeh w Turcji („were a group of crypto-Jews in the Ottoman Empire who converted publicly to Islam, but were said to have retained their beliefs”):

Sabbatai was taken from Abydos to Adrianople, where the sultan’s vizier gave him three choices; subject himself to a trial of his divinity in the form of a volley of arrows (in which should the archers miss, his divinity would be proven); be impaled; or he could convert to Islam. On the following day (September 16, 1666) Zevi came before the sultan, cast off his Jewish garb and put a Turkish turban on his head. Thus his conversion to Islam was accomplished. The sultan was much pleased, and rewarded Sabbatai by conferring on him the title (Mahmed) Effendi, and appointing him as his doorkeeper with a generous salary. Sarah and approximately 300 families among Sabbatai’s followers also converted to Islam. These new Muslims thereafter were known as dönmeh (converts). The sultan’s officials ordered Sabbatai to take an additional wife to demonstrate his conversion.” **

Za to w 1688 nastąpił ostatni etap tej gigantycznej operacji – chwalebna rewolucja.

__

Równo sto lat po Szabetaju przyszedł na świat „Jakub Józef von Frank-Dobrucki (hebr. יעקב פרנק)  Ja’akow Josef ben Juda Lejb Frank, ur. 1726 w Korolówce na Podolu albo w Buczaczu, zm. 10 grudnia 1791 w Offenbach koło Frankfurtu nad Menem) – baron oraz twórca żydowskiej sekty frankistów (nazwanej na jego cześć), kupiec, kabalista, rabin sabatarianistyczny, cadyk, mistyk, filozof, działacz społeczno-polityczny, reformator religijny, samozwańczy prorok, astrolog i alchemik. …

Pod wpływem ojca Jakub Lejbowicz został zwolennikiem sabataizmu, za co został usunięty z gminy żydowskiej. Udał się wówczas do Turcji, gdzie od 1750 studiował kabałę. Jego nauczycielem był rabbi Isachar z Podhajec. W 1752 wziął ślub z Chaną, córką rabina sabatajskiego, Jehudy Ha Lewi Towy. Uroczystość zaślubin odbyła się w Nikopolu nad Dunajem. Tej samej nocy dokonała się również inicjacja pana młodego w sekcie sabataistów. W tym samym roku Lejbowicz znalazł się w Salonikach, dokąd udał się, poznawać doktrynę Baruchji Ruso u mieszkających tam donmeńczyków. Stamtąd odbył pielgrzymkę do Skopje do grobu jednego z najwybitniejszych sabatajczyków, Natana z Gazy.

(„As a traveling merchant in textile and precious stones he often visited Ottoman territories, where he earned the nickname „Frank”, a name generally given in the East to Europeans…„)

W tym czasie uznał, że jest trzecim Mesjaszem – po Sabbataju Cwi i Baruchji Ruso i utożsamił się z Jezusem Parakletem – ostatecznym zbawicielem. W 1754 założył w Salonikach własną szkołę religijną, ale głoszenie doktryny identyfikującej go z Mesjaszem spowodowało konflikt z tamtejszymi konwertytami. To z kolei zmusiło go do opuszczenia miasta i zamieszkania w Smyrnie. W 1755 przyjechali do niego dwaj sabatajczycy z Podola, Nachman z Buska i Elisza Szor z Rohatyna. Udało im się namówić Jakuba Lejbowicza na rozpoczęcie mesjanistycznej misji w Polsce. …

W połowie 1758 król polski August III zdecydował o przyznaniu Frankowi listu żelaznego (przekazanego Frankowi 11 czerwca 1758), umożliwiającego mu bezpieczny powrót na terytorium Rzeczypospolitej. Monarcha został do tego namówiony [??] przez biskupa Kajetana Sołtyka, który liczył na przyciągnięcie przy pomocy samozwańczego „Mesjasza” wielu Żydów do Kościoła katolickiego. …

Frank przygotowywał swoich zwolenników do konieczności przyjęcia chrześcijaństwa, podobnie jak wcześniej islamu. Celem tego miało być zachowanie prawdziwej wiary. …

Uwolnieni po I rozbiorze frankiści udali się częściowo z Frankiem na Morawy, a później do Offenbach koło Frankfurtu nad Menem. Na terenach tych zdobyli kolejnych zwolenników. Pozostali w Polsce frankiści, w liczbie około 24 000, oczekiwali na przyjście obiecanego królestwa mesjańskiego, którego miejscem powstania miała być Polska. Po śmierci Jakuba Franka w 1791 roku ruch frankistów, pozbawiony charyzmatycznego przywódcy (roli tej nie potrafiła spełnić wyznaczona przez Franka jego córka Ewa), osłabł. Na początku XIX wieku większość z nich przyjęła katolicyzm. Ostatni około 1820 roku. Uważa się, że zasada żenienia się wyłącznie między sobą zaczęła być przez frankistowskie rodziny łamana około 1850 roku, a rozpoczęły ten proces rodziny Wołowskich i Szymanowskich.”

Some Frankists were active during the French Revolution, such as Moses Dobruška, a son of Frank’s Sabbatian cousin in Offenbach Shendl Dobruska. Many of the Frankists saw Napoleon Bonaparte as a potential Messiah. The Frankists scattered in Poland and Bohemia eventually intermarried into the gentry and middle class.”

No właśnie, tym razem mieliśmy do czynienia z początkami rewolucji przemysłowej, która w przypadku Rzplitej zawierała w pakiecie wyprzedaż czyli rozbiory, a w przypadku Francji zbiorowe samobójstwo zwane rewolucją francuską. O Emanuelu Swedenborgu, kolejnym proroku owej rewolucji przemysłowej będzie w notce następnej. Teraz chciałbym zakończyć krótkim przypomnieniem Mojżesza Mendelssohna, proroka haskali, ur. 6 września 1729 w Dessau, zm. 4 stycznia 1786 w Berlinie:

Born to a poor Jewish family in Dessau, Principality of Anhalt, and originally destined for a rabbinical career, Mendelssohn educated himself in German thought and literature and from his writings on philosophy and religion came to be regarded as a leading cultural figure of his time by both Christian and Jewish inhabitants of the Holy Roman Empire. He also established himself as an important figure in the Berlin textile industry, which was the foundation of his family’s wealth. Moses Mendelssohn’s descendants include the composers Fanny and Felix Mendelssohn and the founders of the Mendelssohn & Co. banking house [obecnie Deutsche Bank]. … Mendelssohn himself published a German translation of the Vindiciae Judaeorum by Menasseh Ben Israel.

Haskala (hebr. השכלה, „oświecenie”), oświecenie żydowskie – ruch intelektualny Żydów europejskich w późnych latach XVIII wieku, opowiadający się za przyjęciem przez nich oświeceniowych ideałów, integracją ze społecznościami nieżydowskimi, polepszeniem edukacji dotyczącej spraw świeckich, nauczaniem języka hebrajskiego i historii żydowskiej. Haskala rozpoczęła szerszy ruch asymilacji Żydów europejskich, którego skutkiem były m.in. pierwsze żydowskie ruchy polityczne i emancypacyjne. … Mendelssohn propagował metody, jakimi Żydzi mieli wtopić się w niemieckie społeczeństwo. Szczególny nacisk kładł na naukę języka niemieckiego – przetłumaczył na ten język Torę.”

__

Następni słynni mesjasze przyjęli formy działania już zdecydowanie laickie, w duchu „kabały wolteriańskiej”: Karol Marks sprokurował rewolucje socjalistyczne a Zygmunt Freud, i prorocy mniejsi z Hollywood, rewolucję seksualną. Zgodnie z obserwowaną regularnością, wygląda na to iż najnowszy mesjasz objawił się właśnie lub to niebawem uczyni…

____

Ważne uzupełnienie:

After the demise of the Levant Company, Turkey still remained the chief source of legal British opium to at least the 1900 and much of this “medical” opium was sold over the counter to addicts. Researchers support the conclusion that much of the illegal opium imported to Britain was brought by EIC captains, since they were permitted to enter England without being searched by authorities and paid no customs duties.

Martin Booth notes that Turkish opium had much higher morphine content (ten to thirteen percent) than Indian opium (four to six percent). which would partially explain the preference for opium from Smyrna, the principal medical opium market for some centuries. …

The EIC and Levant Company became not only the leading opium traders, but later the EIC was the leading opium subsidizer and auctioneer in the East. This power shift caused Turkey’s overall economy to decline (from 1699). assisted by the expenses of aggressions and irredentist revolutions probably ignited in part by British and Russian agents. Jewish influence in Turkey began a downward spiral, particularly after the early fifteenth century. By 1702, more than a century before the rise of David Sassoon’s opium empire, Turkey began to blame much of her decline on Jews and legislated a Jewish dress code. In 1772, Jewish communal property in Smyrna was burned.

__

**) „By the 1680s, the Dönme had congregated in Salonica, the cosmopolitan and majority-Jewish city in Ottoman Greece. For the next 250 years, they would lead an independent communal life — intermarrying, doing business together, maintaining their own shrines, and handing down their secret traditions. By the 19th century, the Dönmeh had become prominent in the tobacco and textile trades. They established progressive schools and some members became politically active. Some joined the Committee on Union and Progress (CUP), the revolutionary party known as the Young Turks. With independence, in the 1910s, Greece expelled the Muslims from its territory, including the Dönmeh. Most migrated to Turkey, where by mid-century they were becoming highly assimilated.”

 

Reklamy

Co Dmowski zaczął my musimy skończyć…

W drugiej połowie XIX wieku wpływy Żydów w Wielkiej Brytanii stały się olbrzymie, ale pisać o tym otwarcie „nie wypadało” i nadal nie wypada – np. książkę pt. Jews, and the Jews in England (Boswell, 1938) jej autor Antoni Ludovici podpisał pseudonimem, nomenomen Cobbett. A jest tam ciekawy fragment o zebraniu rabinów w… Krakowie, w 1840:

« a speech delivered by the Jew Moses Montefiori before an assembly of Rabbis at Cracow as long ago as 1840, in which, rebuking them for their ineffective methods, he said: What are you drivelling about? As long as we have not got control of the Press, all your chatter is useless [Dopóki nie mamy kontroli nad prasą, wasze gadanie jest po próżnicy]. You can do no good whatsoever with your societies, loans, bankruptcies and that sort of thing. As long as we cannot make use of the Press in order to stultify and delude the world, our efforts will be of no avail, and our domination will remain a will-o’-the wisp. »

Ów Mojżesz Montefiore, syn Racheli z Mocattów, to drugi w brytyjskiej historii żydowski baron zaraz po Natanie Rotszyldzie, szwagrze jego żony z Cohenów… Tymczasem nasz Antoni – dalej w tym duchu:

« Thus, the Jewish writer Simon Wolf, writing as long ago as [in] 1888, was able to say of the Jews: We all know that the first bankers of the world — Rothschilds — are Jews; we know they control not only the money market, but also the political destiny of the European world . . . The Press of Europe is mostly controlled by Jews; the leading editors are Jews.  »

O rządzie Lloyda George’a, z którym przyszło nam się zmierzyć w Wersalu mówiono, że aby w nim pracować trzeba było znać hebrajski… Wystarczy wymienić czterech prominentnych Żydów, którzy w nim zasiadali: oprócz Sir Rufusa Isaacs, pierwszego w historii prokuratora generalnego w rządzie JKM, byli tam jego kumple liberałowie – wspomniani Sir Alfred Mond (minister zdrowia) oraz Samuel Herbert (wysoki komisarz w Palestynie, przedtem minister spraw wewnętrznych), a na dokładkę „radykalny liberał” – Edwin Samuel Montagu (sekretarz stanu ds. Indii, przedtem ds. finansów).

Jeśli do tego dołączyć postać Sir Lewisa Bernstein Namiera vel Ludwika Niemirowskiego: „Następnie, już jako Namier, zajmował stanowisko eksperta w brytyjskich ministerstwach propagandy (1915-1917), informacji (1917-1918) oraz w ministerstwie spraw zagranicznych (1918-1920). W tym okresie był głównym antagonistą Romana Dmowskiego i przeciwnikiem odradzającej się państwowości polskiej.” – uzyskujemy właściwą perspektywę dla zrozumienia ogromu wysiłków nie tylko Dmowskiego, ale także naszego wielkiego przyjaciela – Roberta Lorda.

Kropkę nad i postawił Hipolit Korwin Milewski, który przytoczył w swoich wspomnieniach, niedawno wydanych przez Klinikę Języka, takie oto wypowiedzi Maurycego Rotszylda (syna Edmunda):

„Jeśli na Kongresie oficjalnym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej będzie (nie wymieniając nazwiska) ten „były od miasta Warszawy członek Dumy Państwowej Rosyjskiej”, który zyskał wszechświatowy rozgłos jako zajadły antysemita, to cały Izrael i p. Rothschild sam będą uważali taką nominację za policzek wymierzony w twarz całego ich narodu i stosownie do tego postąpią. Hrabia Orłowski powinien wiedzieć, że wpływy żydowskie na postanowienia Kongresu pokojowego są bardzo wielkie. Niechaj wie z góry i uprzedzi, kogo należy, że kiedy Polska będzie oficjalnie reprezentowana przez tego pana, to Izrael zastąpi jej drogę ku wszystkim jej celom, a one są nam znane. „Wy nas znajdziecie na drodze do Gdańska, na drodze do Śląska pruskiego i do Cieszyńskiego, na drodze do Lwowa, na drodze do Wilna i na drodze wszelkich waszych projektów finansowych. Niech pan hrabia to wie i stosownie do tego postąpi.

Nazajutrz po podpisaniu Wersalskiego Traktatu zdarzyło się, że Orłowski spotkał się z tymże baronem Maurycym de Rothschildem w towarzystwie p. Filipa Berthelota, wówczas dyrektora, a dziś sekretarza generalnego przy Ministerstwie Spraw Zewnętrznych francuskich, u jakichś wspólnych przyjaciół i p. Rothschild prosto z mostu:

– „Hrabio Orłowski, czy pamięta pan naszą rozmowę w przeszłym listopadzie?

– „Pamiętam.

– „Otóż pan byłeś uprzedzony i nie możesz się skarżyć, że się stało to, co panu przepowiadałem: „ça y est”.Nieprawdaż, Berthelot?

– Ale pan Berthelot się wykręcił tym, że tą częścią traktatu się nie zajmował.

Gdy Orłowski skończył swoją opowieść, zapytałem go:

– „A cóż, czy powtórzyłeś tę całą rozmowę z Rothschildem p. Romanowi Dmowskiemu?

– „Nie, bo to było bardzo drażliwe, ale uprzedziłem jego bliskiego przyjaciela Jana Żółtowskiego.”

O ile znam zacnego, ale do przesady delikatnego p. Jana Żółtowskiego, to musiał on tego polecenia nie spełnić. Zresztą pytanie, czy nawet uprzedzony i gotów do osobistego poświęcenia p. Dmowski mógłby z licznych innych względów usunąć się bez znacznej szkody dla sprawy. Tylko prawdopodobnie miałby się na ostrożności i uniknąłby pewnych antysemickich manifestacyj, które Żydów i ich Kongresowych szabesgojów jeszcze bardziej rozjątrzyły.”

 

 

Jak Żyd z Rzeszowa wicekrólem Indii został

Rufus_Isaacs,_1st_Marquess_of_Reading_in_1917.jpgza wiki: Reading in 1917

___

Rozmiar kariery Rufusa z Małopolski po prostu zatyka. Rufus Daniel Isaacs urodził się 10 października 1860 w Rzeszowie, jako syn handlarza. Około 1870 rodzina Isaacs  przeniosła się do Krakowa, a następnie wyemigrowała do Anglii.

„[Rufus] was educated at University College School and then entered the family business at the age of 15. In 1876–77 he served as a ship’s boy and later worked as a jobber on the stock-exchange from 1880–84. He entered the Middle Temple to study law, and was called to the Bar in 1887 and married Alice Edith Cohen** [The daughter of Albert Cohen, a merchant in the City of London.], He was appointed a QC [A Queen’s Counsel is an eminent lawyer (usually a barrister) who is appointed by the Queen to be one of „Her Majesty’s Counsel learned in the law.„] in 1898.”

Jakaś bardzo, bardzo mocna ręka wspierała karierę zdolnego Rufusa – sławę uzyskał po procesie Whitakera-Wrighta w 1904, który doprowadził oskarżonego do samobójstwa na sali sądowej. W tym samym roku został posłem Partii Liberalnej do Izby Gmin, gdzie zasiadał do 1913. Następnie został zastępcą  i wreszcie prokuratorem generalnym, pierwszym w historii który wszedł do rządu, w 1912. A już w roku następnym został „sędzią najwyższym” (Lord Chief-Justice) którym był do 1921, kiedy to mianowano go wice-królem Indii… W międzyczasie jego arystokratyczna kariera po prostu eksplodowała:

„He was knighted in 1910… elevated to the peerage as Baron Reading, of Erleigh in the County of Berkshire, in 1914, and continued to rise in the peerage: he was created Viscount Reading, of Erleigh in the County of Berkshire, in 1916; Earl of Reading along with the subsidiary title of Viscount Erleigh, of Erleigh in the County of Berkshire, in 1917; and eventually Marquess of Reading in 1926. His marquessate was the highest rank in the British peerage ever achieved by a Jew.”

Powtórzę, do dzisiaj żaden Żyd („praktykujący”) nie uzyskał tytułu markiza, wszak wyżej jest już tylko książę (duke). Skąd aż taka jego wyjątkowość? Wskazówką jest lato 1912 i wybuch skandalu Marconiego ***:

” involved a number of government ministers, including Lloyd George, the Chancellor of the Exchequer; Sir Rufus Isaacs [!!!], the Attorney General; Herbert Samuel, the Postmaster General; and Alexander Murray, the Parliamentary Secretary to the Treasury. The allegations included the fact that Isaacs’ brother, Godfrey Isaacs, was managing director of the Marconi company…

The political consequences were in fact slight, but certain journalists and writers drew conclusions about corruption in British politics that resonated for 25 years.”

It is the fashion to divide recent history into Pre-War and Post-War conditions. I believe it is almost as essential to divide them into the Pre-Marconi and Post-Marconi days. It was during the agitations upon that affair that the ordinary English citizen lost his invincible ignorance; or, in ordinary language, his innocence…. I think it probable that centuries will pass before it is seen clearly and in its right perspective; and that then it will be seen as one of the turning-points in the whole history of England and the world.”  — G. K. Chesterton, The Autobiography

Mało tego, w 1915 ów Rufus stanął na czele słynnej anglo-francuskiej finansowej komisji ds. pożyczek od J.P. Morgana et consortes [„secured the single largest loan from private US banks prior to American entry into World War I in 1917″]. A na dokładkę w 1923:

„Along with his in-law Alfred Mond (father of his daughter in-law) and Herbert Samuel, Isaacs was a founding chairman of the Palestine Electric Corporation, precursor to the Israel Electric Corporation in the British Mandate of Palestine.”

Prawnuk Rufusa, czwarty markiz Reading, jest osobistym przyjacielem księcia Karola, a jego córka, Lady Natasza, jest bliską przyjaciółką księcia Williama…

**) Jeśli to z tych Cohenów, to sprawa „przyśpieszenia” jest jasna: https://en.wikipedia.org/wiki/Levy_Barent_Cohen

English financier and communal worker; born at Amsterdam 1740; died in England 1808; son of Barent Cohen, a wealthy merchant of Amsterdam. He removed to England with his brother, and by 1778 had developed a large business in London. He was naturalizedin 1798, and became known eventually as one of the leading merchants of the city…

Cohen was twice married; and his chief claim to remembrance lies in having been the founder of the Cohen family in England. Through the distinguished marriages which his children contracted, nearly all the leading Jewish families in England are connected with him. His daughter Hannah became the wife of Nathan Mayer Rothschild, the founder of the firm in New Court; the second daughter, Judith, married Sir Moses Montefiore; the third daughter, Jessie, married Myer Davidson; and by the alliances of his other children further marriages were made with the families of Goldsmid, Samuel, and Lucas.”

***) https://bosonweb.wordpress.com/2017/06/27/jak-manipulowac-masami-czyli-przyspieszenie-xx-wieku/

____

CDN

 

Czy ten skandal kiedyś się skończy?

floyd2.jpgDavid Floyd with Alexander Solzhenitsyn, the dissident author (Daily Telegraph)

___

Symbolem głębokiego upadku polityków Imperium Brytyjskiego stała się tzw. afera Profumo, o której niedawno pisałem. Dopiero co zmarło się heroini owego skandalu i wydawało się, że sprawa przysycha, a tu znowu wypłynęło g… tj. kolejne kompromitujące materiały.

Pewne schematy są stałe – „nasz” kapitan Niezbrzycki zostal sowietologiem w USA, a jego angielskiemu odpowiednikowi, niejakiemu Dawidowi Floyd w 1997 napisano  „na klepsydrze”: one of Fleet Street’s most knowledgeable Kremlinologists. Tymczasem, historyk Jeff Hulbert, namolnie powołując się na wolność dostępu do informacji, uzyskał w końcu dostęp do 300 stron dokumentów Foreign Office (które w większości były zaczernione/ ocenzurowane…). No i okazało się, że ten „starszy (senior) redaktor” Daily Telegraph był sowieckim agentem. Mało tego, kiedy w 1951 przyznał się, że pracował dla sowietów kiedy w latach 1944-47 przebywał w Moskwie jako tłumacz misji wojskowej, nic go za to nie spotkało poza wydaleniem ze służby dyplomatycznej. A wszystko to pomimo, że wiadomo było, iż jako student Oksfordu został prominentnym agitatorem komunistycznym – sekretarzem partii na tym uniwersytecie…

W efekcie, już w 1952 został zatrudniony przez Daily Telegraph, a w styczniu 1961  współaranżował spotkanie majora Iwanowa z Wardem, które było pierwszym krokiem do zatopienia Profumo. Ciekawe, że ten zapoznawczy lunch miał miejsce w sławnym klubie Garricka, do którego dumnie należy teraz syn „Pink Floyda”, The Rt. Hon. Lord Justice Floyd…

Wszystko to oczywiście przywodzi na myśl Piątkę z Cambridge, Philby’ego i inne straszliwe klęski wywiadu brytyjskiego. I pomyśleć, że nasz wywiad dawał im WSZYSTKIE uzyskane materiały, a w dodatku mieli do własnej dyspozycji naszych najlepszych agentów… 

 

Czy polscy politycy to safanduły?

„Ależ ci polscy politycy to safanduły. Tyle lat żywy chodził…” napisała PP w komentarzu do mojej notki o niesławnych wyczynach Recia: http://boson.szkolanawigatorow.pl/kim-by-kuzynek-diaba.

Tak, niewątpliwie, sporą część ówczesnych polityków polskich stanowili użyteczni idioci czy po prostu safanduły. Małą niestety częścią byli polscy politycy z prawdziwego zdarzenia, ale nie można przy tym zapominać, że za to wielką część stanowili zwykli zdrajcy.

Wracając do Retingera – przypominam o oficjalnym ostrzeżeniu jego dotyczącym jakie Sikorskiemu przesłał wielki szef II Oddziału – płk. Stanisław Gano. To akurat świetny przykład owej polskiej mniejszości w naszej polityce – po wojnie (po likwidacji siatki polskich agentów), Gano „schronił się” w Casablance, gdzie w końcu w 2013 doczekał pięknego pomnika. Tymczasem niesławny kapitan Jerzy Niezbrzycki, który co najmniej od 1926 aż po 1943 trząsł całym wywiadem, skończył na ciepłej posadce w USA jako… sowietolog. W jego akcji wykończenia Jana Żychonia, ostatniej z szeregu akcji służących ewidentnie pardonnez-le-mot rozpieprzeniu II Oddziału od wewnątrz, wziął sobie do pomocy majora Tadeusza Nowińskiego, który to w 1949 wrócił i został zwerbowany (ha, ha) przez służby PRL i w 1951 zeznawał na tzw. procesie generałów, a w 1958 opublikował paszkwil na „Dwójkę”. No, ale kiedy ich zwerbowali Sowieci – w 1926, czy nawet wcześniej?

Jak w ogóle mogło do tego dojść – skąd się wzięła ta „skuteczność” i „niezatapialność” Niezbrzyckiego? Ano stąd, że był on protegowanym samego… Rydza-Śmigłego.

Kim zatem był Edward Rydz – oto jest pytanie…

Urodził się w Brzeżanach, niewielkiej miejscowości położonej wówczas w Galicji Wschodniej. Jego ojcem był Tomasz Rydz – urodzony w okolicach Wieliczki syn kowala, plutonowy cesarsko-królewskiego 7 Pułku Ułanów, a później wachmistrz policji. Jego matką była natomiast Maria z domu Babiak – córka miejscowego listonosza, a później policjanta. Rodzice pobrali się w 1888 r., czyli dopiero 2 lata po urodzinach syna, a powodem tego opóźnienia były prawdopodobnie problemy finansowe przezwyciężone po awansie ojca na plutonowego…

Tomasz Rydz zmarł, gdy Edward miał 2 lata, a matka umarła (pochowana na cmentarzu miejskim w Brzeżanach), gdy chłopiec liczył sobie 10 lat. Zaopiekował się nim dziadek, Jan Babiak (który był człowiekiem ubogim, pracującym jako robotnik w rzeźni i dozorca). Nieco później dzieckiem zaopiekowali się Uranowiczowie, rodzina inteligencka**… [przeskakując parę dziesięcioleci]

10 listopada 1936 prezydent Mościcki mianował go generałem broni i jednocześnie marszałkiem Polski oraz udekorował Orderem Orła Białego… 17 września rano do Naczelnego Wodza dotarła informacja o wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny państwa polskiego. Pojawiło się pytanie, jak reagować na wejście wojsk radzieckich. Wydał wobec tego dyrektywę ogólną, w której nakazywał wycofywanie się wojsk w kierunku na Węgry i Rumunię i unikania walki z sowieckim najeźdźcą. Śmigły-Rydz zadecydował, że armia gen. Kutrzeby powinna przebić się do Warszawy i pomóc jej w obronie (stolica otrzymała rozkaz obrony do wyczerpania się zapasów amunicji i żywności). Rozkazał też, aby walczyć z żołnierzami ZSRR jedynie w przypadku działań zaczepnych Armii Czerwonej:

Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadania Warszawy i miast które miały się bronić przed Niemcami – bez zmian. Miasta do których podejdą bolszewicy powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii.

…W okupowanej Polsce zakonspirowany Śmigły-Rydz przez pewien czas przebywał w Krakowie, 29 października znalazł się w Warszawie. Planował spotkać się z dowódcą ZWZ-AK Stefanem Roweckim-Grotem. Nie wiadomo, czy do tego doszło. Niepokoił się również o los swojej żony, która przebywała wówczas w Monte Carlo. Pod koniec listopada marszałek ciężko zachorował… Dariusz Baliszewski twierdzi jednak, że Śmigły-Rydz zmarł w innych okolicznościach:

Dość powiedzieć, że data jego śmierci – 2 grudnia 1941 r. – jest mistyfikacją. 6 grudnia odbył się pogrzeb na Powązkach, jednak w kwaterze 139 pochowano anonimowego pacjenta ze Szpitala Ujazdowskiego. Rydz-Śmigły zmarł pół roku później. Wyroku na marszałku nie wykonano: jako rozwiązanie zaproponowano mu samobójstwo lub wyjazd z kraju. Odmówił, więc skazano go na niebyt. Po aresztowaniu przez AK w końcu listopada 1941 r. trzymano go w ukryciu w nieludzkich warunkach, w których odnowiła się gruźlica płuc z wczesnej młodości. Ciężko chory trafił wreszcie do sanatorium miejskiego w Otwocku i tam zmarł 3 sierpnia 1942 r.

Wersję Baliszewskiego poparli częściowo Andrzej Kunert i Marek Gałęzowski.”

Pierwszą podpowiedź daje Wacław Zbyszewski w „Gawędach o ludziach i czasach przedwojennych”, gdzie cytuje Franciszka Studzińskiego, który znał Śmigłego doskonale, z lat studenckich: „Edzio nie był bardzo mądry, ale sympatyczny, bardzo odważny, rodzaj Kmicica, zagończyk raczej niż sztabowiec czy wyższy dowódca, pełen temperamentu, prosty w obejściu, bez wielkich ambicji. (…) Po wojnie 1920 roku zmienił się nie do poznania. Co wpłynęło na to – nie wiem. Małżeństwo czy choroba, czy coś innego. Stał się jakby zgaszony, apatyczny, pasywny, nic – przynajmniej tak to wyglądało – go nie interesowało poza partyjką brydża i rozmówkami z kilkoma przyjaciółmi

Czas nam się cofnąć do 1918 kiedy to „podczas wizyty w Kijowie (w celu włączenia miejscowych organizacji do POW) spotkał się z przyszłą żoną, wówczas rozwódką, Martą Thomas (primo voto Zaleską ur. w 1895 r. w Żytomierzu) – kurierką miejscowej Organizacji Werbunkowo-Agitacyjnej. Po jej przyjeździe do Warszawy, Edward Rydz w 1920 r. wystąpił o jej odznaczenie Krzyżem Walecznych za zasługi dla ojczyzny, w następnym zaś roku pobrali się.”

Marta Thomas-Zaleska pochodziła z okolic Żytomierza i była córką miejscowego aptekarza. „W gimnazjum poznała syna zamożnych miejscowych ziemian – Michała Zaleskiego. Zamieszkali razem w Sandrakach. Z chwilą wybuchu I wojny światowej jej mąż został zmobilizowany w stopniu oficera do armii carskiej, a ona sama zgodziła się przenieść do Kijowa. Zaangażowała się w działalność konspiracyjną. W jej mieszkaniu kwaterował miejscowy dowódca POW Leopold Lis-Kula, co szybko stało się powodem do plotek o ich romansie.

Niedługo później poznała jednak Edwarda Śmigłego-Rydza i jak się później okazało, to właśnie z nim spędziła większość swojego życia. Nie jest do końca jasne, kiedy i w jakim obrządku wzięli ślub (jeśli w ogóle). Całkiem możliwe, że stało się to dopiero po śmierci Michała Zaleskiego w 1939 r. Nie prowadzili jednak wspólnego życia towarzyskiego. Do Warszawy przeniosła się prawdopodobnie dopiero z wycofującym się na zachód wojskiem polskim. W 1921 r. była już w stolicy i na osobisty wniosek Śmigłego-Rydza otrzymała Krzyż Walecznych „za zasługi dla ojczyzny”. Pod koniec lat 20. pracowała w jednej z instytucji związanych z wywiadem wojskowym.

Przez jakiś czas mieszkali w Wilnie (Śmigły był tam inspektorem armii), a następnie m.in. przy ul. Klonowej w Warszawie – w willi położonej niemal naprzeciwko Belwederu. W 1938 r. Marta Zaleska przeniosła się na stałe do Francji, gdzie zamieszkała przy Boulevard des Moulins w Monte Carlo, w domu zakupionym na jej nazwisko z funduszy Oddziału II Sztabu Generalnego…

W grudniu 1940 pojawiła się na Węgrzech, gdzie po raz ostatni spotkała się z Rydzem-Śmigłym. W 1950 r. za 750 tys. franków sprzedała szablę koronacyjną Augusta II, a nabywcą został Stefan Czarniecki – Polak mieszkający w Paryżu. Pozostawała w stałym kontakcie z małżeństwem Romanowskich, czyli z córką i zięciem gen. Władysława Andersa. Ostatni raz widziano ją żywą 2 lipca 1951 r. Worek z jej ciałem został znaleziony 2 tygodnie później przez kilkunastoletniego chłopca, 40 km od Nicei, zaś z jej mieszkania zginęło wiele rzeczy. Śledztwo umorzono ze względu na niewykrycie sprawcy.”

„Zwłoki Marty Śmigłowej poćwiartowane znaleziono gdzieś pod mostem w Nicei. Zanim została ona żoną nieszczęsnego Rydza – była panią Zaleską, i mąż jej, pan Zaleski, zastawszy kiedyś pewnego pana w jej, powiedzmy, buduarze zastrzelił go (…). Nie jest to oczywiście przypadek, że tak zacząwszy, tak zginęła” – 3 sierpnia 1951 r. zapisał w swoim „Dzienniku” Jan Lechoń.

A z jej mieszkania zniknęły oczywiście wszystkie dokumenty Rydza, w tym podobno jego dzienniki… Dla kogo miało być ostatnim ostrzeżeniem owo poćwiartowanie ciała – może dla Cyrankiewicza, Jaroszewicza itp?

___

PS. Fantastyczny biograf Edwarda:

Cezary Leżeński, ps. „Jerzy Nałęcz” i „Marek” (ur. 6 stycznia 1930 w Poznaniu, zm. 5 grudnia 2006 w Warszawie) – polski pisarz i dziennikarz, doktor nauk humanistycznych, podpułkownik Ludowego Wojska Polskiego, autor ponad 30 książek, w tym dla dzieci i młodzieży… W 1952 ukończył filologię polską i dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1969–1981 był redaktorem naczelnym „Kuriera Polskiego” w Warszawie, gdzie mieszkał i pracował…

W latach 1976–1981 był przewodniczącym, a następnie w okresie 1992–2006 (do śmierci) kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Order Uśmiechu po jego wystąpieniu przed zgromadzeniem plenarnym ONZ w Nowym Jorku został umiędzynarodowiony i uznany za jedyne dziecięce odznaczenie międzynarodowe.  Wchodził w skład władz Stronnictwa Demokratycznego, był członkiem Prezydium Centralnego Komitetu w latach 1990–1991, następnie działał w Kongresie Liberalno-Demokratycznym.

Pełnił obowiązki prezesa Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych oraz wiceprezydenta Fundacji Młodej Polonii.  W latach 1998–2006 był prezydentem Polskiej Federacji Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego Le Droit Humain.  Został pochowany 12 grudnia 2006 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej…

Otrzymał tytuł honorowego obywatela Izraela, i Sprawiedliwego wśród Narodów Świata (2001)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cezary_Leżeński

A tak pisał po jego śmierci niezawodny T. Cegielski:

„…w latach 90. założyciel i redaktor naczelny miesięcznika „Poland Today”, także współzałożyciel Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego…

Pożegnaliśmy Czarka we wtorek 12 grudnia 2006 roku na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie, o godz. 13.00 przy asyście wojskowej oraz ekumenicznej asyście religijnej pastora Kościoła ewangelicko-reformowanego, księdza Kościoła rzymsko-katolickiego oraz rabina. Obecni byli także siostry i bracia wszystkich Obediencji polskiego wolnomularstwa.”

**) „I chyba podzieliłby los tysięcy synów biednych rodzin, gdyby nie dr Tadeusz Uranowicz (1846-1913) – znany, wybitny brzeżański lekarz. On to postanowił zaopiekować się zdolnym chłopcem, całkowitym sierotą, i przyjąć go pod swój dach. Jest wiele domysłów, jaki był powód tego wspaniałego gestu Tadeusza Uranowicza. Jeden z nich głosi, iż Uranowicz, mając syna jedynaka, któremu niespecjalnie wiodło się w gimnazjum, poradził się dyrektora szkoły, co do wyboru jednego z uczniów, który pomagałby jego synowi w odrabianiu lekcji. Dyrektor wskazał na Edwarda Rydza. I tak zaczęła się wielka przyjaźń między Edmundem Uranowiczem (późniejszym wiceprezesem Sądu Okręgowego w Brzeżanach) a przyszłym marszałkiem Polski. Po kilku miesiącach wspólnej nauki dom doktorostwa Uranowiczów w pobliżu kościoła farnego stał się domem rodzinnym Rydza. Biedny chłopiec stał się członkiem bogatej brzeżańskiej rodziny. Łaskawy los dał mu szczęście. Rydz był uczynnym, pogodnym, młodzieńcem. W krótkim czasie stał się w Brzeżanach pupilem nie tylko Uranowicza, ale też kilku pierwszorzędnych rodzin w tym mieście, m.in. Widmanów (Michalina Widmanowa była znaną brzeżańską chiromantką, która miała przepowiedzieć Edwardowi wielką karierę) oraz Jana i Wiktorii Hozerów – wspaniałych społeczników, artystów i intelektualistów brzeżańskich.”

„Około roku 1900 mieszkało w Brzeżanach 4600 Polaków, 3100 Rusinów i 5300 Żydów.”

10 listopada 1936 prezydent Mościcki mianował Rydza generałem broni i jednocześnie marszałkiem Polski, a już 9 lutego niespodziewanie umiera jego „brat” Edmund Uranowicz. Rydz jest wtedy zajęty polowaniem z mar. Hermannem Göringiem…

Jakaś siła niejasna z majestatu go porwawszy o ziemię uderzyła…

Dymitr_Samozwaniec_Otrepiew.jpg

Dymitr Samozwaniec w stroju koronacyjnym, wedle Szymona Boguszowicza – circa 1606; zamówiony przez Jerzego Mniszecha i Jadwigę Tarło; do 1613 w Laszkach Murowanych; w XVIII wieku przeniesiony do pałacu w Wiśniowcu; obecnie w Państwowym Muzeum Historycznym w Moskwie

___

…krew nosem się puściła i jakaś siła niejasna z majestatu go porwawszy o ziemię uderzyła i tak marnie z tego świata zszedł… – tak opisywał ostatnie chwile cara Borysa Godunowa (23 kwietnia 1605) przyszły car Dymitr w liście do swojego teścia i promotora, wojewody sandomierskiego. Z kolei Karamzin, historyk rosyjski, tak to przedstawił:

„For all this however, the Tsat’s actual moment of death is recounted matter-of-factly. Boris rose from the table when he was receiving foreigners [tj. duńskie poselstwo], and with terrible suddenness “blood poured from his nose, ears, and mouth, and even the
doctors whom he so loved could not stop it„. Karamzin discounts the possibility of suicide as cowardly and in any event premature. The Tsar’s untimely death, which benefited no one, was rather a punishment to Boris and his country: “Russia, deprived in him of an intelligent and solicitous tsar, became the prey of evil-doing for many years. For was it not Godunov, more than anyone, who cooperated in the destruction of the
throne, by having mounted it as a saint-murderer?” ”

Karamzin odwołuje się tu do podejrzeń o zabójstwo w 1591 Dymitra, młodszego syna Iwana IV, z rozkazu Borysa Godunowa, który był o to oskarżany od początku. Jakby mało tego było, w latach 1601-3 spadła na Rosję wielka klęska głodu i na dokładkę, już wtedy car, Godunow był także oskarżany o niedostateczne przeciwdziałanie skutkom owej klęski, m. in. przez znanego nam dobrze hugenockiego super-agenta, Izaaka Massę. Nic dziwnego zatem, że podający się za Dymitra tzw. Samozwaniec został w 1604 powitany w Rosji z entuzjazmem**. W efekcie, po gwałtownej śmierci cara Borysa i zarżnięciu jego syna Fiodora – już „30 czerwca [1605] Ignacy wydał list informujący o wstąpieniu na tron „prawowitego cara i wielkiego księcia Dymitra Iwanowicza”, i objęciu przez siebie godności patriarchy”.

Czas mi jednak (za)wrócić do angielskich medyków na dworze cara Borysa:

„Frencham is yet another example of the close links between pharmacy and commerce in the seventeenth century. London was then the only city where apothecaries were sufficiently numerous to form a separate guild; provincial apothecaries were often members of mercers’ or grocers’ guilds. In 1585, the year after his return from Russia, Frencham, described as a merchant, was made a freeman, by birth, of Canterbury, becoming a member of the Common Council in 1591 and an alderman in 1592.

Hence it was as much in the capacity of a merchant, as an apothecary that James Frencham returned to Moscow in 1602, travelling overland. He brought with him amulets and 167 medicaments with which to stock (or restock) the Court Pharmacy. His report on a severe out break of the plague, which he had encountered en route at Stettin, Danzig, Vilna, and Riga was filed in the Russian state archives and led to prompt measures by Godunov to prevent access from Poland and Lithuania. Frencham and Reitinger would have come into daily contact as Frencham placed the Court Pharmacy on a firmer basis. They may also have co-operated with John Woodall who, according to Keevil, accompanied Sir Thomas Smythe on his embassy to Russia (June 1604 to May 1605) several years before being appointed the first Surgeon General to the East India Company. Boris Godunov died on 13 April 1605, and it is likely that Reitinger would have returned to England with Smythe (and Woodall) in May.

Znowu zatem było trzech angielskich medyków wokół cara w ostatnich jego chwilach – tym razem – Frencham, Reitinger oraz Woodall. Jednak wydaje się, iż w owym przypadku śmierć cara nie była „po myśli Londynu”. Być może była to faktycznie „naturalna” apopleksja, ale z drugiej strony ówczesna aktywność hugenckich super-agentów w Moskwie, owego Massy oraz Jakuba Margereta, daje wiele do myślenia. Szczególnie jeśli dołączymy do nich zastępy polskich kalwinistów (i przyszłych rokoszan) kłębiących się koło Dymitra.

„A turbulent period of Russian history followed Godunov’s death. However, Michael’s accession in 1613 inaugurating the House of Romanov, restored stability. The incorporation of the Society of Apothecaries of London in 1617, the publication of the Pharmacopoeia Londinensis in 1618, and Sir Dudley Diggs’s trade mission of 1618 to Moscow (in which John Tradescant participated), all favoured the evolution of Russian medicine under British influence.

It is against this background that one must see the appointment of Arthur Dee as physician to the Emperor Michael in 1621. Son of the famous John Dee, Arthur had repeatedly clashed with the College of Physicians for illicit practice and seling apothecary medicines in London before becoming Queen Anne’s doctor in 1615. His arrival on the Russian scene coincided with the establishment in 1620 of the Apothecaries’ Board, a formal office whose mandate was to control the work of the Kremlin Pharmacy and to regulate the importation of foreign medicines, on which Russia was heavily dependent. Depots were established for this purpose at the border towns of Polotsk and Mogilev and at the port of Archangel.

**) „18 czerwca 1605 roku [Maria Nagoj] uroczyście powróciła do Moskwy, uznając Dymitra Samozwańca I za swego syna. Następnie po jego zamordowaniu wyrzekła się poprzednich deklaracji i 3 czerwca 1606 uroczyście przywitała przeniesione z Uglicza szczątki świętego carewicza Dymitra.”

PS. „Filaret, imię świeckie Fiodor Nikiticz Romanow (ur. 1553 w Moskwie, zm. 1 października?/11 października 1633 tamże) – patriarcha moskiewski i całej Rusi w latach 1609–1633, współwładca Rosji w latach 1613-1633.

Philaret_titularnik.jpgKreml 1672

Pochodził z rodziny Romanowów. Skoligacony z carem Fiodorem I, był jednym z kandydatów do sukcesji po nim, przegrał jednak walkę o władzę: po soborze ziemskim carem został Borys Godunow. Romanowowie nie zarzucili prób objęcia władzy, w efekcie czego Borys Godunow w 1600 roku podjął rozprawę z całym rodem. Fiodor, będący jego głową, został zmuszony do złożenia wieczystych ślubów mniszych w Monasterze Antoniewo-Sijskim; przyjął imię zakonne Filaret. Klasztor opuścił po pojawieniu się Dymitra Samozwańca I, którego poparł. W rewanżu został przez niego mianowany metropolitą rostowskim i jarosławskim. Niezadowolony ze swojej pozycji w otoczeniu Dymitra, przeszedł do obozu Wasyla IV Szujskiego i poparł zorganizowany przez niego zamach stanu. Po sukcesie przewrotu stronnictwo Romanowów początkowo wysuwało kandydaturę Filareta na tron carski; objęcie władzy przez duchownego było jednak niemożliwe. Nowy car Wasyl IV Szujski początkowo zamierzał powierzyć mu godność patriarchy moskiewskiego i całej Rusi, zmienił jednak zdanie w tym zakresie, nie będąc pewnym lojalności metropolity rostowskiego.

W październiku 1608 roku Filaret został wzięty do niewoli w Rostowie i przewieziony do obozu Dymitra Samozwańca II w Tuszynie. Formalnie będąc ciągle jeńcem, duchowny stał się faktycznym przywódcą obozu tuszyńskiego. Brał udział w opracowywaniu planu umowy zawartej z Polską 4 lutego 1610 roku, zapowiadającej powołanie królewicza Władysława na tron carski. W maju 1610 z planem podpisanym w lutym udał się do polskiego obozu pod Smoleńskiem. Nie dotarł jednak do króla, gdyż grupa, w której się znajdował, została „odbita z niewoli” przez oddział wierny Szujskiemu i przewieziona do Moskwy, gdzie car udawał, że nie zdaje sobie sprawy, w jakiej roli Filaret podążał do polskiego obozu. W stolicy Filaret nadal propagował unię Rzeczypospolitej z Rosją, kierując się nienawiścią wobec Szujskiego. Po obaleniu Szujskiego rządzący Rosją bojarzy podjęli rozmowy z Zygmuntem III Wazą, zawierając 17 sierpnia 1610 porozumienie zakładające objęcie tronu przez Władysława. Filaret był członkiem poselstwa rosyjskiego, które prowadziło w obozie pod Smoleńskiem rozmowy z polskim królem. Odmówił także złożenia mu przysięgi na wierność i nie zgadzał się, by sam Zygmunt III został carem rosyjskim. W rezultacie razem z pozostałymi posłami został uwięziony. Przetrzymywany na zamku w Malborku, miał możliwość prowadzenia korespondencji i podejmowania gości, dzięki czemu doskonale orientował się w bieżącej sytuacji w Rosji. Wrócił do kraju w 1619, na mocy wymiany jeńców po podpisaniu rozejmu w Dywilinie w grudniu 1618. Jeszcze w tym samym roku został wybrany na patriarchę moskiewskiego i całej Rusi.

Od swojego powrotu do Moskwy Filaret współrządził Rosją ze swoim synem, carem Michałem Romanowem, de facto samodzielnie nakreślając kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej Rosji. Uporządkował sytuację w państwie po okresie Wielkiej Smuty, reformując administrację, system podatkowy i wojsko, dążąc do odbudowy i wzmocnienia systemu carskiego absolutyzmu. Jako patriarcha moskiewski i całej Rusi działał na rzecz ujednolicenia używanych w liturgii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego obrzędów, zainicjował przegląd ksiąg cerkiewnych i druk ich poprawionych wydań. Współrządzenie krajem przez Filareta i Michała było jedyną w historii Rosji sytuacją, gdy najwyższe urzędy w Kościele i państwie równocześnie sprawowały osoby bezpośrednio ze sobą spokrewnione.”

Moskwa i wielka ofensywa brytyjskiej medycyny

Wprawdzie pierwszym imperium „nad którym słońce nie zachodziło” było Imperium Habsburgów, ale zaraz znaleźli się zdolni tego naśladowcy. Sławna Rada Indii powstała w 1524, a już w 1532 powstał Akt spisany przez Tomasza Cromwella (nb. jego bratanek był pra-pradziadkiem Olivera…) w imieniu Henryka VIII „claiming that England was an Empire and the English crown was an Imperial Crown — Henry’s historians claimed that they could trace the lineage back to Brutus and the fall of Troy”.

Z kolei, w 1547, wraz z ogłoszeniem Iwana IV (pierwszym) carem Wszechrusi rozpoczęła się polityka imperialna Moskwy. Nic więc dziwnego, iż odkrycie w 1553 bezpośredniej „drogi północnej” miało tak wielkie znaczenie. Pisałem już o pierwszym poselstwie z Londynu:

„W 1557 ów Osip wrócił do Moskwy z listami od królowej angielskiej do cara Iwana IV, w towarzystwie sławnego Antoniego Jenkinsona (który w prezencie przywiózł carowi… lwa i lwicę!) oraz wielu wybitnych specjalistów. Takich jak lekarz Ralph Standish… Oprócz niego byli tam aptekarze oraz wybitni specjaliści wojskowi, oczywiście”.

Teraz trzeba mi rozwinąć ów wątek medyczno-aptekarski – wprawdzie pisałem już o inwazji i panowaniu szkockich medyków w Rosji, ale fundamenty tego oczywiście zbudowali Anglicy…

A wszystko przez to, iż trafiłem na bardzo zgrabny artykuł pt. IVAN THE TERRIBLE TO PETER THE GREAT: BRITISH FORMATIVE INFLUENCE ON RUSSIA’S MEDICO-APOTHECARY SYSTEM, który to fantastycznie opisuje:

„The specialists included Dr Ralph Standish, a Cambridge graduate, the apothecary Richard Elmes, and the Dutch apothecary Arend Claesen van Stellingswerfft. Standish, the first doctor in Russia, may have died there two years later, but Richard Elmes, the earliest English apothecary at the Russian court, stayed for twenty-seven years, until 1584. A further expansion occurred in 1567, when ships carrying over the apothecary Thomas Carver and Dr Reynolds, also brought two chests of apothecary wares… In the next year, at Ivan’s personal request, Queen Elizabeth sent him another doctor and another apothecary – the Belgian doctor Arnold Lindsay, famous in his day for his books on medicine and mathematics, and his brother Jacob…

It was at the Tsar’s request that Dr Robert Jacob and the apothecary James Frencham were engaged in 1581 together with several regimental surgeons. Frencham is generally regarded as the founder of the first Moscow Court Pharmacy – the progenitor of the Russian medico-apothecary system… It should be stressed that Russian medicine and pharmacy were virtually inseparable, both organizationally and therapeutically, throughout the one and a half centuries here under review. Consequently, emphasis wil be placed as much upon pharmacy, in its broadest aspects, as upon the medical profession.

The Moscow Court Pharmacy served the exclusive needs of the Tsar and his family. For fear of poisoning, all medicines had to be thoroughly tested and tasted before being administered. Dr Jacob and James Frencham worked closely together, but itis clear that Ivan had specially commissioned Frencham to establish this, Russia’s first chemist’s shop; having once organized the pharmacy, Frencham left Russia in 1584, returning seventeen years later.

The concept of the doctor-scholar-diplomatist-merchant is well exemplified by Robert Jacob.A distinguished doctor, the title of „Physician to the Household” was first applied to him by Queen Elizabeth, whom he treated for gynaecological troubles. He may not have advanced medical science in Russia directly, but his versatility and usefulness to Ivan and, later, Theodore, in other roles unquestionably benefited Anglo-Russian relations and favoured British influence upon Russian medicine. Ivan had earlier suggested a military alliance with England, but Elizabeth wanted all the trade she could get, without the alliance. It was therefore in England’s interest to cement cordial relations between the two countries, by whatever means. Dr Jacob, who had arrived in Russia with Frencham in 1581, was maintained by the Russia Company for several months until Ivan paid him a regular salary.”

Warto tu zauważyć, że śmierci Iwana „z przejedzenia” asystowało w 1584 aż trzech angielskich medyków (Jacob, Frencham i Elmes!), którzy natychmiast potem wrócili do Londynu. Ucieczka do Anglii po „wykonaniu zadania” stała się swoistą tradycją, która przybrała „najzabawniejszą” formę po zlikwidowaniu cara Piotra III.

„Two years later, he [tj. Jacob] went back to Russia, specially commended by Queen Elizabeth to treat the wife of the new Tsar Theodore. His arrival at Moscow in the company of the English ambassador, Sir Jerome Horsey, bearing rich gifts for the Tsar, for Boris Godunov the Protector, and for his sister the Tsarina, resulted in very desirable privileges for the Russia Company. (Jacob later greatly offended the Company by trading in wax on his own account, at a considerable loss to the Company.) He also provided his close friend John Dee (who trained Richard Chancellor and others in navigational techniques) with information about Siberia and the north-east teritories and was responsible for the extremely handsome invitation issued to Dee in 1586 from the Tsar and Boris Godunov to come to the Russian court, an offer which was declined. Far from being the exception, the English doctor’s multi-purpose role in Russia remained the accepted practice for many years to come.

When he became Tsar, Boris Godunov thought so highly of English doctors and apothecaries that, upon the recommendation of Sir Richard Lee, ambassador to Russia from July 1600 to April 1601, he took into his service Lee’s personal physician Dr Christopher Reitinger, born in Hungary but educated in England. Reitinger, as Godunov’s senior physician, received his letters testimonial and seal (which still survive) for curing him of a dangerous illness. During Lee’s mission, the Russians had requested James Frencham’s reappointment at the Court Pharmacy, and Gregory Mikulin, a special envoy, was sent to London to re-engage him. Frencham arrived in Moscow in November 1602 with a letter to Godunov from Queen Elizabeth recommending him as „a man very skylfull in his profession,” who, „for his honesty hath byn employed under us in a office of good reputation and trust.” ”

CDN